Effektion affischdesign

Ineko fick förtroendet att förvandla Antalis show room, de var beredda på förändring och resultatet blev över förväntan.

Antalis är en stor leverantör av grafiskt material. I deras butik vid Stureplan i centrala Stockholm kan kunder komma in och få hjälp med val av material för grafisk produktion. Nu vill man visa ännu mer hur dessa material ser ut i tryck, genom att göra om butiken till ett show room, för att väcka känslor hos kunderna!

Utmaningen var att hitta ett kommunikativt grepp som förenade mjuka värden med olika material.
Mina motiv är modellerade och renderade i Cinema 4d.