Svalner

Complexity Made Clear – Nytt koncept åt Svalner, Sveriges ledande och Nordens första integrerade oberoende skatt- och transaktionsrådgivningsbyrå. Konceptet är baserat på Svalners tre kärnvärden: förstående, engagerade och experter. Det är grunden till kommunikationen, medan målet är ett uttryck som känns inspirerande och modernt. 

Även om Svalners klienter vänder sig till dem för att få trygghet i komplexa frågor är det viktigt att de, både visuellt och språkligt, träffar ett tonläge som väcker känslor och är lätt att förstå och tilltalas av. Genomgående för kommunikationen är att vi manifesterar denna rörelse från komplexitet till klarhet. Det kan handla om hur vi använder typografin för att lyfta fram central information, hur vi använder grafer för att skapa symbolik eller hur vi i våra bilder porträtterar engagemang och handlingskraft.

LinkedIn  Instagram  Facebook

Client: Svalner / Role: Art Director/Formgivare / URL: svalner.se /