Kafferosteriet

Produktdesign och koncept för Kafferosteriets nya smak "White Elk Coffee"

Date: 2019 / Client: Kafferosteriet / Role: Art Directorctor / Formgivare /