TMR

Varumärkesplattform, grafisk identitet och uttryck för TMR "Tailor-Made Responsibility". 

Sedan 2005 har TMR ansvarat för att kunder fullföljer allt som gäller deras producentansvar. Det innebär att TMR varje dag arbetar för att samla in och återvinna så många förpackningar som möjligt i Sverige. De ser till att glas, papper, metall och plast hanteras på rätt sätt – och får nytt liv. I mitt och mitt teams varumärkesarbete har vi fokuserat på att lyfta framtidsvisionen och arbetet mot en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle. Målet med projektet var även att förtydliga budskapet samt skapa en tydlig kommunikation.

LinkedIn  Instagram

Date: 2020 / Client: TMR Tailor-Made Resposibility / Role: Art Director / URL: tmr.se/ /